Hopp til innholdet
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow

Slemmestadveien 494 B/496, 1391 Vollen

VOLLEN/BJERKÅS I ASKER - STOR EIENDOM - 2,874 KVM TOMT - ELDRE HUS OG TO MINDRE HYTTER - INNKJØRSEL FRA ELNESVEIEN.

Prisantydning

4 000 000,-

BRA/P-rom

0 kvm / 0 kvm

Boligtype

Boligtomt

Det er ingen planlagte visninger på denne boligen. Vennligst kontakt megler.

Totalpris inkludert omkostninger
4 115 150 kr
Prisantydning
4 000 000 kr
+ Andel fellesgjeld
0 kr
+ Omkostninger
115 150 kr
= Totalpris
4 115 150 kr
Felleskostnader
0 kr/mnd
Antall rom
0
Antall soverom
0
Primærrom
0 kvm
Bruksareal
0 kvm
Etasje
0
Eierform
Selveier
Boligtype
Boligtomt
Kommune
Asker
Byggeår
1954
Energimerking
Energimerking ikke levert

Mer om boligen

Eiendommen ligger ikke langt fra Vollen som har hurtigbåt fra Vollen til Akerbrygge. Vollen har mange unike handlesteder og butikker. Kaféer, gallerier og spisesteder. Flere badestrender og Vollen marina. Deler av kysten gjennom Vollen sentrum er kåret til Norges vakreste miljøgate. Foruten vakker natur og nærhet til sjøen, finnes det et utall stier ivaretatt av entusiastiske Vollenvel i et historisk og unikt lokalmiljø. Det er flotte turmuligheter sommer og vinter i umiddelbar nærhet. Vollen Idrettslag har mange gode tilbud til barna, med blant annet innendørshall, kunstgressbaner og fotballbaner. Asker golfbane ligger en kort kjøretur unna.
Asker og Bærum som er to selvstendige kommuner, har en naturlig binding til hverandre som går langt tilbake i tid. Her finner du fjorden med yrende båtliv, badestrender og spennende øyer som inviterer til besøk med egen båt eller med en av fergene. Som gamle jordbruk og skogbrukskommuner finner du åpne frodige dalområder eller skogsområder med f.eks. Krokskogen som flotte turområder. Kolsåstoppen og Skaugumsåsen med sine utfordrende bergvegger er områder for de klatreinteresserte (Kolsås klatreklubb er en aktiv klubb), men man kan også besøke disse toppene ved å velge en av turstiene.

Eiendommen ligger inntil Slemmestadveien, den nedre delen av tomten. Tomten er i øvre del grensende til LNF område (landbruks-, natur- og friluftsområder). De plassene det er regulert byggegrense langs Slemmestadveien er det normalt brukt 30 meter byggegrense. Man kan derfor regne med at denne avstanden ville bli akseptert her også. I kommunens planbase er det vist en skravering på deler av eiendommen. Dette er en markering av reguleringsplan for Markveien som har vært under arbeid i lang tid som ennå ikke er ferdigstilt.
Det er naturlig å vurdere en verdi ut fra omsetningen av eiendommer som er bebygd. Her er salgssummen kjent, byggekostnadene relativt sikre og differansen vil gi en relativt sikker verdi på tomten. Prisene varierer ikke bare med tomtestørrelsen, men også i stor grad med beliggenhet når de reguleringsmessige forhold er like.Det må også vektlegges at eiendommene ligger i uregulert område. Ved en evt. vurdering av den aktuelle tomt trekker den geografiske beliggenheten og tomtens størrelse i positiv retning.

Gnr 67 Bnr 156:
Eiendommen er i kommuneplanen satt av til nåværende veiformål.
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel samt kartgrunnlag finner du på:
www.asker.kommune.no/Kommuneplan og http://webhotel3.gisline.no/WebInnsyn_Asker/Vis/Asker-kart

Gnr 67 Bnr 73:
Tomtene er delt. Der Bnr 73. er fradelt Bnr 22. som medfører at Bnr. 22 i dag ikke har noen selvstendig adkomst.

Gnr 67 Bnr 22:
Eiendommen ligger i uregulert område. Kommuneplanen gjelder.
Eiendommen ligger delvis innenfor en pågående reguleringsplan for Markveien https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/markveien22/

Beliggenhet

Fra Vollen er det ca. 8 km til Asker sentrum med et bredt utvalg av forretninger og øvrige servicetilbud og ca. 8,5 km til Holmen med blant annet handlesenter, idrettsanlegg og offentlig badeplass.
Gangavstand til Arnestad barne- og ungdomsskole, nærbutikk , sjøen og idrettsanlegg.
Vollen brygge 1.5 km
Slemmestad båtforening 1.6 km
Hurtigbåtforbindelse Vollen - Akerbrygge 1.7 km

Bebyggelse

Eksisterende bebyggelse består av eldre enebolig over 3 plan samt 2 frittstående uthus/hytter og 1 bod. Bebyggelsen er etter avtale ikke medtatt i verdisettelsen, kun tomten

Adkomst

Fra Vollen, fortsette på Slemmestadveien. Inn Elnesveien, første til høyre.
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.
TRANSPORT: FLY, Oslo Gardermoen 78.2 km. TOG, Oslo S 28.2 km. TOG, Heggedal 6.2 km. BUSS, Elnes 0.2 km.

Innhold

Gnr: 67 Bnr: 156, 183,9 m² Matrikkelen har ingen registrert adresse.
Gnr: 67 Bnr: 73, 1 562,2 m² Slemmestadveien 494 b, 1391 VOLLEN.
Gnr: 67 Bnr: 22. 1 128,2 m² Slemmestadveien 496, 1391 VOLLEN.

Standard

Bybyggelsen på eiendommen er ikke hensiktsmessig å sette stand da det økonimisk ikke vil være lønnsomt.

Tomten

Det totale arealet for de aktuelle eiendommene er på 2 874,3 m².
Eiendommen/e ligger i uregulert område og grenser til LNF-område mot øst og delvis innenfor en pågående reguleringsplan
for Markveien. Mot vest grenser eiendommene til Slemmestadveien med innkjørsel fra Elnesveien.
Eiendommen er sterk skrånende med høydeforskjell på ca 20 m.
Bebyggelsen er etter avtale ikke medtatt i verdisettelsen, kun tomten.

Parkering

Innkjøring fra Elnesveien. Parkering på egen tomt.

Vei/vann/avløp

Det er pr. idag kun tilknytning for vann og avløp på Slemmestadveien 494 b (Gnr.67 Bnr.73). Vi vet at det jobbes med å få til vann og avløp til flere av nabotomtene. Går flere sammen vil prosjektet bli rimeligere og alle vil bli kvitt septikktankene.

Offentlige/kommunale avgifter

Gnr 67 Bnr 73
Vann/avløp stipulert: 250 m3 Kr 10 162,- pr år.
Renovasjon: Restavfall, 140 liter Kr 3 519,- pr år.
Feiegebyr: 1 pipeløp Kr 300,- pr år.

Gnr 67 Bnr 22
Eiendommen har ingen kommunale avgifter.

Ligningsverdi

Gnr 67 Bnr 22, Slemmestadveien 496, 1391 Vollen.
Likningsverdi for inntektsåret 2015: Som primærbolig: kr 707 590. Som sekundærbolig: kr 1 981 252.

Eiendomsskatt

Ingen eiendomsskatt i Asker.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Gnr 67 Bnr 22. Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på denne eiendommen.

Konsesjon

Eiendommen er konsesjonsfri.

Odel

Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.
Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
I henhold til Plan- og bygningslovens §11-9, nr. 7 (Kulturminner og kulturmiljø) gjelder følgende i henhold til kommuneplanen 2014-2026:
Ved bygge- og anleggstiltak som berører bebyggelse vist på kommunens økonomiske kartverk fra 1950-tallet, skal det ved
tiltak sendes inn nødvendig dokumentasjon av eksisterende bebyggelses historie.
Før vedtak fattes, skal bebyggelsens verdi som kulturminne vurderes av kommunen.
Endelig bevaringsverdi fastsettes ved regulering.

Totale kostnader

4 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
28,- (Utskriftsgebyr)
100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,-))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
--------------------------------------------------------
115 150,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 115 150,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Energimerking

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

Budgivning

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Solgt "som den er"

Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Finansiering

OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

Les mer på obosbanken.no.

Ansvarlig megler

Ansvarlig Megler Anita Theresia S.P. Skogsrud

Ref.: 701160135