Hopp til innholdet

Viktige ord og begreper

Når man skal kjøpe eller selge bolig er det mange ting å tenke på, og mange begreper å forholde seg til. Vi har derfor laget en liste til deg, som forklarer noen av de viktigste begrepene du vil møte på i prosessen.

Bestill verdivurdering
Eiendomsmegler utenfor bolig

Akseptfrist er tidsrommet budgiveren sier at budet står til. Den som legger inn bud er bundet inntil fristen utløper. Denne fristen kan ikke være kortere enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter dette bør fristen ikke settes kortere enn 30 minutter.

Ansiennitet er basert på hvor lenge du har vært medlem i OBOS. Hvis du meldte deg inn 1. januar 2016, har du ansiennitet fra den dagen.

Budskjema  er det skjemaet som må fylles ut og sendes til megler når du byr på en bolig. Det kan gjøres for hånd eller elektronisk. Budet er bindende og må alltid meldes skriftlig.

Fellesgjeld er boligens andel av borettslagets totale gjeld. Fellesgjeld kommer i tillegg til kjøpesummen, og betales normalt ned via felleskostnadene.

Finansieringsbevis/lånebevis er dokumentet du har fått fra banken, som bekefter at du har fått innvilget lån.

Forkjøpsrett  betyr at du som OBOS-medlem kan tre inn i høyeste bud etter at boligen er solgt. Du kan benytte deg av forkjøpsretten hvis du har lengre ansiennitet enn vedkommende som har fått budet sitt akseptert. Eventuelt kan intern forkjøpsrett benyttes, hvis du allerede bor i borettslaget. Intern forkjøpsrett går foran øvrige medlemmer i OBOS.

Interesseliste  er en liste du kan føre deg opp på hvis du er interessert i en bestemt bolig. Å føre seg opp på interesselisten er helt uforpliktende. Hvis du står på listen blir du oppdatert av megler når det kommer inn nye bud.

Lånetakst blir fastsatt av takstmann, og danner grunnlaget når banken skal beregne hvor mye du kan låne for å kjøpe en bestemt bolig.

Meldefrist er den tidsfristen du har til å melde forkjøp på en bolig. Når meldefristen har gått ut, kan du ikke lenger benytte forkjøpsretten.

Prisantydning er minsteprisen man forventer å få solgt boligen for.

Prospekt/salgsoppgave  er en brosjyre utarbeidet av megler, som inneholder all relevant informasjon om boligen. Prospektet får man utdelt på visning, eller direkte fra megler.

Tilstandsrapport er en grundig vurdering av boligen, som blir utført av en fagperson.

Verditakst  blir fastsatt av takstmann, og danner grunnlaget for boligens normale salgsverdi.

Visning er en annonsert fremvisning av salgsobjektet, hvor megler er til stede.