Prisopplysninger

Prisliste ved salg av bolig per 01.01.2016. Alle priser er inklusive mva.

Meglerprovisjon

Dette avtales individuelt og avhenger av boligens karakter samt omfang og varighet av salgsoppdraget.
Pris: Fra 1 % til 3,1 % av salgssum inklusive fellesgjelden.

Tilrettelegging

Kroner 7 900,-

Visninger per stykk

Kroner 1 100,-

Opplysningspakke

Inklusive boligopplysninger, spørring elektronisk grunnbok, reguleringsbestemmelser, samt kart- og ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, hjemmelserklæring og pantedokument med urådighet. 
Pris: Fra kr 5 400,- til kr 6 500,-


Markedsføring grunnpakke

Inklusive blant annet foto, internettannonsering, salgsoppgaver, 3D planskisse og nabolagsprofil. Avisannonser er inkludert i noen pakker - spør din megler om det. 
Pris: Fra kr 8 700,- til kr 21 100,- 

Administrasjonshonorar

Dersom megler skal legge ut for selgers utlegg i forbindelse med salget. Vederlaget trekkes i sluttoppgjøret. Er du OBOS-medlem får du dette gratis.
Pris: Kroner 2 500,-

Utlegg ved salg av bolig

Oppgjør ved OBOS Megleroppgjør. Pris kroner 4 750 ,-

Takst / boligsalgsrapport

Din Exact-megler kan formidle kontakt med takstmenn. Prisen varierer avhengig av hvilket produkt du velger, ønsket omfang og type eiendom som selges. Kontakt din megler for pristilbud.

Eierskifteforsikring

Premiesats andel: pris 1,6 ‰ -  minimum kroner 1 700,-
Premiesats selveier/seksjon: 3,25 ‰ - minimum kroner 4 000,-

Vi anbefaler alle selgere som har anledning å tegne eierskifteforsikring. Premiesatsene varierer avhengig av eierform og øvrige vilkår. Kontakt din megler for mer informasjon.

For pristilbud følgende tjenester - ta kontakt med din megler

  • Boligstylist / boligstyling. Vi kan formidle kontakt.
  • Utvidet fotografering - flere motiver.
  • Eventuell utvidet annonsering i aviser og på nett.
  • Eventuelle lokale eller sentrale kampanjer.

Vi kan også tilby

Fastpris eller timeprisbaserte oppdrag. Pris per time 2 200,-

)