Hopp til innholdet
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow

Hvaler Panorama, 1680 Skjærhalden

Hvaler - 36 byggeklare eneboligtomter i idylliske Bølingshavn med sjøutsikt. (13 solgt)

Prisantydning

1 050 000,-

BRA/P-rom

0 kvm / 0 kvm

Boligtype

Boligtomt

Det er ingen planlagte visninger på denne boligen. Vennligst kontakt megler.

Totalpris inkludert omkostninger
1 050 000 kr
Prisantydning
1 050 000 kr
+ Andel fellesgjeld
0 kr
+ Omkostninger
0 kr
= Totalpris
1 050 000 kr
Felleskostnader
0 kr/mnd
Antall rom
0
Antall soverom
0
Primærrom
0 kvm
Bruksareal
0 kvm
Etasje
0
Eierform
Selveier
Boligtype
Boligtomt
Adresse
Hvaler Panorama
Kommune
Hvaler
Byggeår
0
Energimerking
Energimerking ikke levert

Mer om boligen

Vi har gleden av å presentere 36 byggeklare eneboligtomter på Bølingshavn, vest på Kirkøy, Hvaler. Tomtene på Hvaler Panorama har en fantastisk beliggenhet nær sjøen med panoramautsikt over Hvalers vakre skjærgård. Med plassering høyt i terrenget og mot vest har tomtene også svært gode solforhold. Her kan du nyte rolige dager i et svært barnevennlig område med badeplasser og flotte rekreasjonsområder, rett utenfor døren. Samtidig er det kort vei til fasiliteter som barnehage, barneskole, butikker, båthavn og golfbane. Området består av 36 byggeklare tomter med størrelser fra 523 kvm til 1042 kvm. Tomteområdet er ferdig opparbeidet med vei, vann, avløp, elektrisitet og kabelTV /bredbånd, og med stikkledninger til alle tomter. Dette er en sjelden mulighet til å skaffe seg en svært attraktiv tomt i det fantastiske øyriket Hvaler!

Beliggenhet

Området ligger på et nytt boligfelt i Sandvadsvingen ved Bølingshavn på Kirkøy. Dette er et meget populært og idyllisk sted ca. 4 km fra Skjærhalden som er øyas sentrum. Skjærhalden kan by på et bredt utvalg av fasiliteter som b.la. barnehage, skole, kommuneadministrasjon, dagligvarebutikker, marina, cafeer, restauranter og butikker. Om sommeren er Kirkøy og Skjærhalden en av Østfoldkysten mest populære steder. Ellers på øya finnes det fantastiske turterreng, flotte badestrender, golfbane og gjestgiveri. Fra eiendommen er det ca. 25 min inn til Fredrikstad sentrum. det er også gode bussforbindelser.

Adkomst

Fra Fredrikstad:
Kjør til Kirkøy på Hvaler. Etter tunnelen ta første vei til venstre mot Bølingshavn. Følg veien ca. 4 km og hold til høyre opp bakken etter å ha passert Bølingshavn. Fortsett rett frem og ta til høyre inn Sandvadsvingen. Området er merket med Hvaler Panorama. Tomtefeltet vil være merket med tilsalgs skilt.

Priser

Priser fra kr. 1.050.000,- til kr. 1.890.000,- Kontakt megler for fullstendig prisliste.

Tomten

Eiet tomter fra 523-1042 kvm. Området er pent opparbeidet med grusete bilveier, veibelysning ved pullerter, gressplen og fellesarealer med lekeplass.

Tomteområdet er ferdig opparbeidet med vei, vann, avløp, elektrisitet og kabel TV/bredbånd, og med stikkledninger til alle tomtene.

Offentlige/kommunale avgifter

Eiendomsskatt pr. år på tomtene varierer fra kr. 1.600,- til kr. 3.240 avhengig av størrelse.
Tilkoblingsavgift til Hvaler kommune er kr. 84.900,-

Ligningsverdi

Hvis du eier annen fast eiendom per 31.desember skal likningsverdien føres i denne posten. Med annen fast eiendom menes tomt, næringseiendom, gårdsbruk eller annen fast eiendom med eller uten skattepliktig avkastning. Likningsverdien fastsettes ut fra enten tidligere likningsverdi på eiendommen, kostpris ved nyoppført bygg eller omsetningsverdi/kjøpesum. Verdien av tomt fastsettes ut fra markedsverdi. Likningsverdien på ubebygd tomt skal ikke overstige 80 prosent av eiendommens markedsverdi. Ligningsverdien skal utgjøre ca. 25 % av markedsverdi for primærbolig (der eier er folkeregistret pr. 1. januar) , og ca. 80 % for sekundærbolig (alle ander boliger).

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-ny-epost/Annet/Bestill-attester-eller-utskrifter/Likningsverdi-bolig/

Konsesjon

I Hvaler kommune er det 0-konsesjon, det vil si at alle eiendommer, unntatt de som er definert som fritidshus, har boplikt.

Odel

Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

Eiendommen er regulert og omfattes av reguleringsplan for "del av Bølingshavn" som er vedtatt 27.11.2001. Formål: bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse generelt, gangveg, lekeplass, frisiktsone og naturvernområde og område for særlige landskapshensyn.

Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

Totale kostnader

Det må betales dokumentavgift til Statens Kartverk ved overskjøring av tomten på kr. 2,5% av kjøpesummen.
Tinglysing av skjøte kr. 525,-
Tinglysing av pantobligasjon til kjøpers bank kr. 525,-
Attestgebyr kr. 172,-
Utskriftsgebyr kr. 28,-

Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Overtagelse

Overtagelse kan skje omgående, eller etter avtale med selger.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Budgivning

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Solgt "som den er"

Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Finansiering

OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

Les mer på obosbanken.no.

Ref.: 710179001

Last ned dokumenter

Her kan du laste ned relevante dokumenter til boligen.